Škola v prírode PIESOČNÁ - Moravský Svätý Ján

        O NÁS
        AKCIE
        PONÚKAME
        AREÁL ŠKOLY
        OKOLIE
        CENNÍK
        OBJEDNÁVKA
        KONTAKTNÉ ÚDAJE
        PRÍRODA ZÁHORIA
        ZMLUVY, OBJ., FAK.

English  Slovensky
Okolie

V blízkom okolí našej školy v prírode je možné navštíviť:

Obec Moravský Svätý Ján
cca 3km
Obec Moravský Svätý Ján je hraničnou obcou medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou. Leží v juhozápadnej časti okresu Senica pri rieke Morava.
Najstaršia písomná pamiatka o obci pochádza z roku 1449. V 16. storočí sa do obce prisťahovali habáni, známi výrobou keramiky. K najvýznamnejším pamiatkam patrí farský kostol Sv. Jána Krstiteľa, habánska kaplnka, kaplnka Mena Panny Márie, barokový kaštieľ.
www.obecmsjan.sk a www.myjany.sk

Obec Sekule cca 4km
Podobne ako Moravský Svätý Ján sú i Sekule hraničnou obcou. V katastri obce sa na sútoku riek Moravy a Dyje nachádza trojhraničný bod (Česko-Slovensko-Rakúsko). Prvé písomné zmienky o obci sú z roku 1402 aj keď je zrejmé, že územie hralo významnú úlohu už v období formovania uhorského štátu - z pôsobenia strážnych posádok Uhorského kráľovstva (Kumáni, Plavci, Sikulovia - Sekule). V strede obce sa nachádza novogotická stavba rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie z r. 1878 a pohrebná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie viackrát prestavenej na pôvodnej stavbe z obdobia stredoveku. V blízkosti trojhraničného bodu je situovaná posledná zo sôch sochára Lubo Kristka z projektu Kristkovej podyjskej glyptotéky. V obci možno navštíviť výrobňu sekulskej keramiky.
V obci Sekule sa nachádza Sekulské múzeum, ktoré približuje minulosť Záhoria, kroje, pracovné oblečenie, keramiku a bežné domáce potreby minulých čias. V múzeu je možné zhliadnuť výrobu sekulskej keramiky a vyskúšať si prácu na hrnčiarskom kruhu prípadne i zdobenie.
www.sekule.sk a www.myjany.skObec Hohenau cca 2km
Múzeum v rakúskej obci Hohenau
www.hohenau-march.at a www.hohenau.at

Mesto Šaštín Stráže cca 8km
Pútnickým miestom je národná kultúrna pamiatka - dvojvežová Bazilika Panny Márie Sedembolestnej a kláštor.
www.msu-sastinstraze.sk

Obec Veľké Leváre cca 8 km
 Habánsky dvor pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, ktorú tvorí 22 pôvodných viacpodlažných stavieb vybudovaných v 17 – 19 storočí. Habánske múzeum v Iszerovom dome je expozíciou Záhorského múzea v Skalici. Habáni boli príslušníci náboženskej odnože protestantov, ktorí sa nazývali aj novokrstenci alebo anabaptisti.
www.velkelevare.sk

 Zámek Pohansko - Břeclav cca 20 km
Empírový lovecký zámok Pohansko postavili Lichtenštajnovci v rokoch 1811 a 1812 v romantickom prostredí lužných lesov, nevedomky na vrchole veľkomoravského valu, ktorý obývali starí Slovania. V zámku sa nachádza expozícia múzea s archeologickou expozíciou. Za zámkom je rekonštrukcia "pohanského" hradiska. Pôvodné hradisko pochádza z 9. až 11. storočia. Predpokladá sa, že v 9. storočí bolo Pohansko sídlom vládnuceho rodu Mojmírovcov a jeho družiny. V blízkosti je múzeum prvorepublikového vojenského opevnenia. Pri prechádzke areálu máte pocit, že neprechádzate priestorom, ale časom.

Lednicko-valtický areál cca 30 km
Lednicko–valtický areál, v minulosti nazývaný aj Lednice a jej záhrady, tvorí pomerne rozsiahly komplex voľnej prírody, vodných plôch, zámočkov a chrámov v rôznych neo-slohoch. Od roku 1996 je tento areál zapísaný v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
www.lednice.cz

Mesto Malacky cca 18 km
Obchodné a historické centrum južného Záhoria. V meste sa nachádza múzeum Michala Tillnera, kláštor Nanebovzatia Panny Márie.
www.tikmalacky.sk

Obec Kopčany cca 25 km
 Kostol sv. Margity Antiochijskej stojí mimo obce na ľavom brehu rieky Moravy. Ako farský kostol (prvá zmienka v r. 1392) slúžil až do 18. storočia. Považuje sa za najstaršiu stojacu cirkevnú stavbu v strednej Európe. Vznikol v súvislosti s vybudovaním veľkomoravského hradiska Valy v Mikulčiciach najneskôr v 9. storočí.

Skalica - slobodné mesto kráľovské
cca 35 km
Mesto Skalica s bohatou a dlhou históriou.
www.skalica.sk

Baťov kanál - lodná preprava
Baťov kanál je v súčasnosti využívaný ako turistická vodná cesta.
www.batacanal.cz

Zdroj: Myjany.sk
 

 

Copyright © 2007 inat s.r.o | Powered by cms myjany by doop | Zahori.sk - vstupná brána Záhoria! | Admin