Škola v prírode PIESOČNÁ - Moravský Svätý Ján

        O NÁS
        AKCIE
        PONÚKAME
        AREÁL ŠKOLY
        OKOLIE
        CENNÍK
        OBJEDNÁVKA
        KONTAKTNÉ ÚDAJE
        PRÍRODA ZÁHORIA
        ZMLUVY, OBJ., FAK.

English  Slovensky
Príroda Záhoria

Vďaka neprístupnosti územia do roku 1990 zostala takmer úplne zachovaná oblasť pozdĺž hraníc s Rakúskom. Hniezdia tu vzácne druhy vtáctva, zachovalo sa rastlinstvo, široké lúky a lužné lesy. Charakter územia vylučuje výskyt väčších šeliem, čisté vody vyhľadáva vzácny bobor vodný, vydra a ondatra. Na Záhorí je evidovaných vyše 200 druhov vtáctva, asi 60 druhov cicavcov, 51 druhov rýb, 13 druhov obojživelníkov a 7 druhov plazov. Zvyšky lužných lesov predstavujú vrbovo-topoľové a jaseňovo-brestove spoločenstvá, zaplavované lúky a rozsiahlu sieť tečúcich a stojatých vôd. Záhorie je príťažlivé aj z mykologického hľadiska. Hojne sa tu vyskytujú masliaky, suchohríby, dubáky. Pravdepodobne neopakovateľnosť tohto krajinného systému na Slovensku bola v roku 1989 dôvodom vyhlásenia tejto oblasti za Chránenú krajinnú oblasť Záhorie ako prvú nížinnú krajinnú oblasť. Chráni sa jedinečná symbióza lužných lesov, mokrých lúk, močiarov, jazier a rašelinísk, ktoré sa striedajú so suchomilnými pieskovými dunami. Okrem povrchovej krásy je Záhorie bohaté aj na vzácne suroviny. Značné zásoby sírnatých prameňov s veľkým množstvom jódu sa zatiaľ využívajú len v kúpeľoch Smrdáky ( severne od Senice ) na liečbu kožných chorôb a chorôb pohybového ústrojenstva, no v ich komplexnom využívaní je zaiste jedna z ďalších perspektív rastu Záhoria.

Národné prírodné rezervácie v blízkosti:
Abrod cca 6 km
( Veľké Leváre, Závod, CHKO Záhorie )
Červený rybník cca 10 km
( Lakšárska Nová Ves, Borský Jur, CHKO Záhorie )

Chránený areál v blízkosti:
Starý rybník cca 13 km
( Malé Leváre )

Zdroj: tikmalacky.sk


Cykloturistika


Z Moravského Svätého Jána do Devína vedie najdlhší (79 km) náučný chodník na Slovensku.
Na trase je umiestnených celkovo 38 informačných tabúľ, ktoré popisujú faunu a flóru Pomoravia.

Informačné tabule sú rozmiestnené nasledovne:
Devín - 3 (2 + 1)
Devínska Nová Ves - 8 (7 + 1)
Stupava - 2 (1 + 1)
Záhorská Bystrica - 1
Vysoká pri Morave - 8 (7 + 1)
Záhorská Ves - 1
Suchohrad - 2
Gajary - 3
Malé Leváre - 5
Veľké Leváre - 4
Závod - 1
Moravský Svätý Ján - 5 (4 + 1)
Zoznam cykloturistických trás na Záhorí.
Zdroj: Myjany.sk, tikmalacky.sk


Pešia turistika

Možnosti pešej turistiky v blízkom okolí i celom Záhorí sú bohaté. Najbližšie okolie ponúka celý rad terénne nenamáhavých, rovinných, aj keď neoznačených, ale orientačne nenáročných chodníčkov a cestičiek. Ponúkame niekoľko obľúbených trás v bližšom i vzdialenejšom okolí, a to nielen po malebnej Záhorskej nížine, ale pre milovníkov kopčekov aj v lesoch Malých a Bielych Karpát.
Zoznam turistických trás na Záhorí.
Zdroj: tikmalacky.sk

 

 

Copyright © 2007 inat s.r.o | Powered by cms myjany by doop | Zahori.sk - vstupná brána Záhoria! | Admin