Škola v prírode PIESOČNÁ - Moravský Svätý Ján

        O NÁS
        AKCIE
        PONÚKAME
        AREÁL ŠKOLY
        OKOLIE
        CENNÍK
        OBJEDNÁVKA
        KONTAKTNÉ ÚDAJE
        PRÍRODA ZÁHORIA
        ZMLUVY, OBJ., FAK.

English  Slovensky

Zmluvy, objednávky, faktúry

 


Zmluvy a objednávky od roku 2013 sú uverejňované na stránke: TRNAVA-VUC.sk 

 

Štvrťročné súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- EUR
v zmysle § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

ROK 2012
Zmluvy a objednávky sú uverejňované na stránke Register odberateľských vzťahov 

ROK 2011

 

Zmluvy 
Zmluva je vo formát .RAR (skomprimovaných viacero dokumentov)
Na dekompresiu môžete použiť jeden z nasledovných proramov.

Objednávky

Objednávka č. 0001 – 11

Popis: Predplatné časopisu „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ na rok 2011
Dodávateľ: Ajfa + Avis

Objednávka č. 0002 – 11

Popis: mlieko, mliekarenské výrobky
Dodávateľ: Senická mliekareň a.s.

Objednávka č. 0003 – 11
Popis: ovocie, zelenina
Dodávateľ: Igor Kubík – ovocie, zelenina

Objednávka č. 0004 – 11
Popis: pranie, žehlenie
Dodávateľ: Prama Clean s. r. o.

Objednávka č. 0005 – 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Pekáreň Sekule – Kubina

Objednávka č. 0006 – 11

Popis: koks
Dodávateľ: Uhoľné sklady Šaštín, s. r. o.

Objednávka č. 0007 – 11
Popis: párky
Dodávateľ: Mäsovýroba – Ondrej Rybanský

Objednávka č. 0008 – 11
Popis: kuracie mäso, sliepky
Dodávateľ: Ryba s. r.o.

Objednávka č. 0009 – 11

Popis: účasť na školení
Dodávateľ: VEMA s. r. o.

Objednávka č. 0010 – 11

Popis: čierne uhlie - ekohrášok
Dodávateľ: Uhoľné sklady Šaštín s. r. o.

Objednávka č. 0011 – 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Pekáreň Sekule - Kubina.

Objednávka č. 0012 – 11
Popis: mlieko, mliekarenské výrobky
Dodávateľ: Senická mliekareň a.s.

Objednávka č. 0013 – 11
Popis: ovocie, zelenian
Dodávateľ: Igor Kubík – ovocie, zelenina

Objednávka č. 0014 – 11
Popis: pranie a žehlenie
Dodávateľ: Prama Clean s. r. o.

Objednávka č. 0015 – 11
Popis: ovocie, zelenina
Dodávateľ: Igor Kubík – ovocie, zelenina

Objednávka č. 0016 – 11
Popis: mlieko, mliekarenské výrobky
Dodávateľ: Senická mliekareň a.s.

Objednávka č. 0017 – 11
Popis: kuracie mäso a mrazená zelenina
Dodávateľ: Ryba s. r.o.

Objednávka č. 0018 – 11
Popis: programátorské služby
Dodávateľ: GLS-software, Ing. Svoboda

Objednávka č. 0019 – 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Pekáreň Sekule - Kubina

Objednávka č. 0020 – 11
Popis: oprava el. umývacieho stroja
Dodávateľ: Sobolič Václav

Objednávka č. 0021 – 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Pekáreň Sekule – Kubina

Objednávka č. 0022 – 11
Popis: kuracie mäso a mrazená zelenina
Dodávateľ: Ryba s. r.o.

Objednávka č. 0023 – 11
Popis: čistiace prostriedky, drogéria
Dodávateľ: SEMIS TRADE s.r.o.

Objednávka č. 0024 – 11
Popis: potraviny
Dodávateľ: KAV HURBAN s.r.o.

Objednávka č. 0025 – 11
Popis: ovocie, zelenina
Dodávateľ: Igor Kubík – ovocie, zelenina

Objednávka č. 0026 – 11
Popis: mäso a mäsové výrobky
Dodávateľ: Ondrej Rybanský – Mäsovýroba

Objednávka č. 0027 – 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Pekáreň Sekule - Kubina

Objednávka č. 0028 – 11
Popis: kuracie mäso, mrazená zelenina
Dodávateľ: Ryba, s. r. o.

Objednávka č. 0029 – 11
Popis: mliekarenské výrobky
Dodávateľ: Senická mliekareň a.s.

Objednávka č. 0030 – 11
Popis: vývoz odpadu - kontajner
Dodávateľ: ND-A Kratochvil s.r.o.

Objednávka č. 0031 – 11
Popis: ovocie, zelenina
Dodávateľ: Igor Kubík – ovocie, zelenina

Objednávka č. 0032 – 11
Popis: mlieko, mliekarenské výrobky
Dodávateľ: Prama Clean s.r.o.

Objednávka č. 0033 – 11
Popis: čierne uhlie ekohrašok
Dodávateľ: Uholne sklady s.r.o.

Objednávka č. 0034 – 11
Popis: oprava sprchových kútov a vodovodu
Dodávateľ: Cyril Filípek

Objednávka č. 0035 – 11
Popis: vývoz fekálií
Dodávateľ: Peter Štora

Objednávka č. 0036 – 11
Popis: čistiace potreby
Dodávateľ: Semis Trade s.r.o.

Objednávka č. 0037 – 11
Popis: školenie VemA
Dodávateľ: Vema s.r.o.

Objednávka č. 0038 – 11
Popis: dezinsekcia objektu
Dodávateľ: Insekta DDD s.r.o.

Objednávka č. 0039 – 11
Popis: príručka Vema
Dodávateľ: Vema s.r.o.

Objednávka č. 0040 – 11
Popis: pekárenské výrobky
Dodávateľ: pekáreň Kubina

Objednávka č. 0041 – 11
Popis: tovar
Dodávateľ: KAV Hurban s.r.o.

Objednávka č. 0042 – 11
Popis: pranie
Dodávateľ: Prama Clean s.r.o.

Objednávka č. 0043 – 11
Popis:
Dodávateľ:

Objednávka č. 0044 – 11
Popis:
Dodávateľ:

Objednávka č. 0045 – 11
Popis:
Dodávateľ:

Objednávka č. 0046 – 11
Popis:
Dodávateľ:

Objednávka č. 0047 – 11
Popis:
Dodávateľ:

Objednávka č. 0048 – 11
Popis:
Dodávateľ:

Objednávka č. 0049 – 11
Popis:
Dodávateľ:

Objednávka č. 0050 – 11
Popis:
Dodávateľ:

Objednávka č. 0051 – 11
Popis:
Dodávateľ:Faktúry


Faktúra č. DFB0001 - 11
Popis: elektrina
Dodávateľ: MAGNA EA

Faktúra č. DFB0002 - 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Pekáreň Sekule - Kubina

Faktúra č. DFB0003 - 11
Popis: ovocie, zelenina
Dodávateľ: Igor Kubík – ovocie, zelenina

Faktúra č. DFB0004 - 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Pekáreň Sekule – Kubina

Faktúra č. DFB0005 - 11
Popis: koks
Dodávateľ: Uhoľné sklady Šaštín, s. r. o.

Faktúra č. DFB0006 - 11
Popis: mlieko, mliekarenské výrobky
Dodávateľ: Senická mliekareň a.s.

Faktúra č. DFB0007 - 11

Popis: párky
Dodávateľ: Mäsovýroba – Ondrej Rybanský

Faktúra č. DFB0008 - 11

Popis: licencia na verejné použitie hudobných diel za rok 2010
Dodávateľ: SOZA

Faktúra č. DFB0009 - 11

Popis: licencia na verejné použitie hudobných diel za rok 2011
Dodávateľ: SOZA

Faktúra č. DFB0010 - 11

Popis: kuracie mäso, sliepky
Dodávateľ: Ryba, s. r. o.

Faktúra č. DFB0011 - 11
Popis: účasť na seminári
Dodávateľ: VEMA

Faktúra č. DFB0012 - 11

Popis: čierne uhlie - ekohrášok
Dodávateľ: Uhoľné sklady Šaštín, s. r. o.

Faktúra č. DFB0013 - 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Pekáreň Sekule – Kubina

Faktúra č. DFB0014 - 11

Popis: Predplatné časopisu „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ na rok 2011
Dodávateľ: Ajfa + Avis

Faktúra č. DFB0015 - 11
Popis: elektrina
Dodávateľ: MAGNA EA

Faktúra č. DFB0016 - 11
Popis: mlieko, mliekarenské výrobky
Dodávateľ: Senická mliekareň a.s.

Faktúra č. DFB0017 - 11

Popis: pranie a žehlenie
Dodávateľ: Prama Clean s. r. o.

Faktúra č. DFB0018 - 11
Popis: výkon funkcie technika PO a BOZP
Dodávateľ: Monte pbs. s.r.o. 

Faktúra č. DFB0019 - 11
Popis: jabká, mandarinky
Dodávateľ: Igor Kubík – ovocie, zelenina 

Faktúra č. DFB0020 - 11
Popis: čierne uhlie - ekohrášok
Dodávateľ: Uhoľné sklady Šaštín, s. r. o.

Faktúra č. DFB0021 - 11
Popis: mlieko, mliekarenské výrobky
Dodávateľ: Senická mliekareň a.s.

Faktúra č. DFB0022 - 11
Popis: kuracie mäso, mrazená zelenina
Dodávateľ: Ryba, s. r. o.

Faktúra č. DFB0023 - 11
Popis: refundácia telefónnych poplatkov
Dodávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Faktúra č. DFB0024 - 11
Popis: programátorské služby
Dodávateľ: GLS-software, Ing. Svoboda

Faktúra č. DFB0025 - 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Pekáreň Sekule – Kubina

Faktúra č. DFB0026 - 11
Popis: oprava el. umývacieho stroja
Dodávateľ: Sobolič Václav

Faktúra č. DFB0027 - 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Pekáreň Sekule – Kubina

Faktúra č. DFB0028 - 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Pekáreň Sekule – Kubina

Faktúra č. DFB0029 - 11
Popis: čistiace prostriedky, drogéria
Dodávateľ: SEMIS TRADE s.r.o.

Faktúra č. DFB0030 - 11
Popis: potraviny
Dodávateľ: KAV HURBAN s.r.o.

Faktúra č. DFB0031 - 11
Popis: ovocie, zelenina
Dodávateľ: Igor Kubík – ovocie, zelenina

Faktúra č. DFB0032 - 11
Popis: mäso a mäsové výrobky
Dodávateľ: Ondrej Rybanský – Mäsovýroba

Faktúra č. DFB0033 - 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Pekáreň Sekule – Kubina

Faktúra č. DFB0034 - 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Ing. Peter Mikulička – PVM SYSTEM

Faktúra č. DFB0035 - 11
Popis: kuracie mäso a mrazená zelenina
Dodávateľ: Ryba s. r.o.

Faktúra č. DFB0036 - 11
Popis: výkon funkcie technika PO a BOZP
Dodávateľ: Monte pbs. s.r.o.

Faktúra č. DFB0037 - 11
Popis: chlieb, pekárenské výrobky
Dodávateľ: Pekáreň Sekule – Kubina

Faktúra č. DFB0038 - 11
Popis: vývoz odpadu - kontajner
Dodávateľ: ND-A Kratochvil s.r.o.

Faktúra č. DFB0039 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0040 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0041 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0042 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0043 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0044 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0045 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0046 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0047 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0048 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0049 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0050- 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0051 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0052 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0053 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0054 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0055 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0056 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0057 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0058 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0059 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0060 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0061 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0062 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0063 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0064 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0065 - 11
Popis:
Dodávateľ:

Faktúra č. DFB0066 - 11
Popis:
Dodávateľ:

 

 

 

Copyright © 2007 inat s.r.o | Powered by cms myjany by doop | Zahori.sk - vstupná brána Záhoria! | Admin